Dotacje UE

EURONOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.
Celem projektu jest promocja marki produktowej firmy Euronova Sp. z o.o. sp.k. na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji.
Dofinansowanie projektu z UE: 286.320,00 PLN.